Menu Close

Apie mus

Įstaiga įkurta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos“ lėšomis. Įstaigos veiklos pradžia 1999-02-01.

Salako socialinės globos namai yra socialinių paslaugų įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Globos namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais. Socialinės globos paslaugos gyventojams teikiamos įvertinus jų poreikius, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, gerbiant jo nepriklausomybę bei išsaugant orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir priežiūra, kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais ir visuomene. Įstaigos veikla yra licencijuota.

Skip to content