Menu Close

Paslaugos

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

Į šią klasę įeina pagyvenusių ir neįgalių asmenų, kurie nepajėgūs visiškai savimi pasirūpinti ir (arba) kurie nenori gyventi nepriklausomai, stacionarinė ir asmeninė globa. Į globos paslaugas paprastai įeina apgyvendinimas, maitinimas, priežiūra ir kasdieninė pagalba, tokia kaip namų priežiūros paslaugos. Tam tikrais atvejais teikiamos kvalifikuotos slaugos paslaugos gyvenantiesiems skirtingose vietose.

Į šią klasę įeina:
– pensionatų su medicinos priežiūros veikla
– senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namų veikla
– senelių globos namų su minimaliomis slaugos paslaugomis veikla
– poilsio namų be slaugos paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
– senelių globos ir slaugos namų veikla, žr. 87.10
– socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, kai medicininė priežiūra ar apgyvendinimas nėra pagrindiniai elementai, žr. 87.90

Skip to content