Menu Close

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės 2022 m. V-22

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-3

Skip to content